turf tiếng Anh là gì?

turf tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng turf trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ turf tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm turf tiếng Anh
turf
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ turf

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: turf tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

turf tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ turf trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ turf tiếng Anh nghĩa là gì.

turf /tə:f/

* danh từ, số nhiều turfs, turves
– lớp đất mặt (đầy rễ cỏ)
– Ai-len than bùn
– (the turf) cuộc đua ngựa; nghề đua ngựa
=one of the most familiar faces on the turf+ một trong những bộ mặt quen nhất trên trường đua ngựa

* ngoại động từ
– lát bằng tảng đất có cỏ
!to turf out
– (từ lóng) tống cổ ra, đuổi ra
=to turf someone out+ tống cổ ai ra

Thuật ngữ liên quan tới turf

Tóm lại nội dung ý nghĩa của turf trong tiếng Anh

turf có nghĩa là: turf /tə:f/* danh từ, số nhiều turfs, turves- lớp đất mặt (đầy rễ cỏ)- Ai-len than bùn- (the turf) cuộc đua ngựa; nghề đua ngựa=one of the most familiar faces on the turf+ một trong những bộ mặt quen nhất trên trường đua ngựa* ngoại động từ- lát bằng tảng đất có cỏ!to turf out- (từ lóng) tống cổ ra, đuổi ra=to turf someone out+ tống cổ ai ra

Đây là cách dùng turf tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ turf tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

turf /tə:f/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều turfs tiếng Anh là gì?
turves- lớp đất mặt (đầy rễ cỏ)- Ai-len than bùn- (the turf) cuộc đua ngựa tiếng Anh là gì?
nghề đua ngựa=one of the most familiar faces on the turf+ một trong những bộ mặt quen nhất trên trường đua ngựa* ngoại động từ- lát bằng tảng đất có cỏ!to turf out- (từ lóng) tống cổ ra tiếng Anh là gì?
đuổi ra=to turf someone out+ tống cổ ai ra

Source: https://hannysport.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986.989.626