SỰ KHáC BIỆT GIỮA NUCLEOTIDE Và NUCLEOSIDE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

Các ự khác biệt chính giữa nucleotide và nucleoide là nucleotide chứa nhóm phophate trong khi nucleoide thiếu nhóm phophate.Nucleoide và nucleotide là một

Các sự khác biệt chính giữa nucleotide và nucleoside là nucleotide chứa nhóm phosphate trong khi nucleoside thiếu nhóm phosphate.

[external_link_head]

Nucleoside và nucleotide là một loại phân tử tương tự nhau, chỉ khác một chút về cấu trúc. Cả nucleotide và nucleoside đều được cấu tạo từ hai thành phần giống nhau; một đường pentose và một bazơ nitơ. Ngoài ra, nucleotide có một hoặc nhiều nhóm phosphate. Do đó, bằng cách thêm một nhóm photphat, một nucleoside có thể được chuyển đổi thành nucleotide bởi các enzym gọi là kinase. Nucleotide là khối cấu tạo của axit nucleic. Mặt khác, nucleoside là chất chống ung thư và kháng virus tốt.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. Nucleotide là gì

3. Nucleoside là gì

4. Điểm giống nhau giữa Nucleotide và Nucleoside

5. So sánh song song – Nucleotide và Nucleoside ở dạng bảng

6. Tóm tắt

Nucleotide là gì?

Nucleotide là khối cấu tạo của hai đại phân tử quan trọng (axit nucleic) trong cơ thể sống được gọi là DNA và RNA. Chúng là vật chất di truyền của sinh vật và có nhiệm vụ truyền các đặc điểm di truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Hơn nữa, chúng rất quan trọng trong việc kiểm soát và duy trì các chức năng của tế bào. Ngoài hai đại phân tử này, còn có một số nucleotide quan trọng khác. Ví dụ, ATP (Adenosine tri phosphate) và GTP là hai phân tử năng lượng quan trọng. NADP (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) và FAD (flavin adenine dinucleotide) là các nucleotide hoạt động như đồng yếu tố. Các nucleotide như CAM (cyclic adenosine monophosphate) rất cần thiết cho các con đường truyền tín hiệu tế bào.

[external_link offset=1]

Kết cấu

Một nucleotide có ba thành phần là một phân tử đường pentose, một cơ sở nitơ và / s nhóm photphat. Các nucleotide khác nhau dựa trên loại phân tử đường pentose, một cơ sở nitơ và số lượng nhóm phosphate. Ví dụ, deoxyribonucleotide có đường deoxyribose trong khi ribonucleotide có đường ribose. Chủ yếu có hai nhóm bazơ nitơ như purin và pyrimidin.

Về mặt cấu trúc, pyrimidines là những vòng dị vòng nhỏ hơn, thơm, có sáu cạnh chứa các nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 3. Cytosine, thymine và uracil là các gốc pyrimidine. Mặt khác, bazơ purin lớn hơn nhiều so với pyrimidin. Khác với vòng thơm dị vòng, chúng có một vòng imidazole được hợp nhất với đó. Adenin và guanin là hai gốc purin. Khi cấu tạo các phân tử DNA và RNA, các bazơ bổ sung tạo thành liên kết hydro giữa chúng. Đó là adenine: thiamine / uracil và guanine: cytosine bổ sung cho nhau. Nhóm photphat liên kết với nhóm –OH trên 5 cacbon của phân tử đường.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA NUCLEOTIDE Và NUCLEOSIDE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

Trong các nucleotide của DNA và RNA, bình thường có một nhóm phosphate. Tuy nhiên, trong ATP, có ba nhóm photphat. Liên kết giữa các nhóm photphat là liên kết năng lượng cao. Về cơ bản, có 8 loại nucleotide cơ bản trong DNA và RNA. Và các nucleotide khác có thể là dẫn xuất của 8 loại này. Các nucleotide có thể liên kết với nhau để tạo thành polymer như DNA và RNA. Liên kết này xảy ra giữa nhóm photphat của một nucleotit với nhóm hydroxyl của phân tử đường của nucleotit thứ hai. Đó là liên kết phosphodiester tham gia các nucleotide và hình thành DNA và RNA.

Nucleoside là gì?

Nucleoside là một nucleobase gắn vào phân tử đường thường là đường pentose; ribose hoặc deoxyribose. Liên kết này được coi là liên kết beta-glycosidic. Đặc điểm quan trọng của nucleoside là nếu một nucleoside liên kết với một nhóm phosphate, cuối cùng nó sẽ trở thành nucleotide hoặc nucleoside monophosphate, là đơn vị cơ bản của axit nucleic.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA NUCLEOTIDE Và NUCLEOSIDE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

[external_link offset=2]

Phản ứng này được xúc tác bởi các enzyme gọi là kinase. Do đó, nếu axit nucleic tiêu hóa bằng enzyme nucleotidase, thì nucleoside có thể được hình thành. Nucleoside là chất chống ung thư tốt, và chúng cũng có đặc tính kháng virus. Ví dụ về nucleoside bao gồm cytidine, uridine, adenosine, guanosine, thymidine và inosine.

Điểm giống nhau giữa Nucleotide và Nucleoside là gì?

  • Cả nucleotide và nucleoside đều có đường pentose và base là nitơ.
  • Khi một nhóm phốt phát liên kết với một nucleoside, cuối cùng nó sẽ trở thành một nucleotide.

Sự khác biệt giữa Nucleotide và Nucleoside là gì?

Sự khác biệt chính giữa nucleotide và nucleoside là nucleotide có nhóm phosphate trong khi nucleoside thiếu nhóm đó. Các phần khác như phân tử đường và bazơ nitơ là chung cho cả hai, nucleotide và nucleoside. Thông thường, trong tế bào sống, nucleotide là đơn vị chức năng, không phải nucleoside. Điều này là do nucleotide là các khối cấu tạo của axit nucleic và một số nucleotide nhất định đóng vai trò là đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào. Tuy nhiên, nucleoside cũng rất quan trọng trong y học vì chúng có đặc tính chống ung thư và kháng virus. Vì vậy, có sự khác biệt giữa nucleotide và nucleoside trong các cấu trúc của chúng.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA NUCLEOTIDE Và NUCLEOSIDE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

Tóm tắt – Nucleotide vs Nucleoside

Nucleotide và nucleoside là những phân tử quan trọng. Sự khác biệt cơ bản giữa nucleotide và nucleoside là sự có mặt và không có nhóm phosphate / s. Nucleotide có ba thành phần là đường pentose, bazơ nitơ và nhóm photphat trong khi nucleoside có hai thành phần là đường pentose và bazơ nitơ. Nó thiếu một nhóm phốt phát. Hơn nữa, nucleoside là chất chống ung thư và kháng virus tốt trong khi nucleotide là khối cấu tạo của DNA và RNA và một số là phân tử năng lượng. Tuy nhiên, các nucleotide bị trục trặc cũng có thể gây ra bệnh ung thư chết người. [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986.989.626