floods tiếng Anh là gì?

floods tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng floods trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ floods tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm floods tiếng Anh
floods
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ floods

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: floods tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

floods tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ floods trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ floods tiếng Anh nghĩa là gì.

flood /flood/

* danh từ
– lũ, lụt, nạn lụt
=the Flood; Noah’s Flood+ nạn Hồng thuỷ
– dòng cuồn cuộn; sự tuôn ra, sự chảy tràn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
=floods of rain+ mưa như trút nước
=a flood of tears+ nước mắt giàn giụa
=a flood of words+ lời nói thao thao bất tuyệt
– nước triều lên ((cũng) flood-tide)
– (thơ ca) sông, suối biển
=flood and field+ niển và đất
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) flood-light

* ngoại động từ
– làm lụt, làm ngập, làm ngập nước
– làm tràn đầy, làm tràn ngập
=to be flooded with light+ tràn ngập ánh sáng
=to be flooded with invitention+ được mời tới tấp

* nội động từ
– ((thường) + in) ùa tới, tràn tới, đến tới tấp
=letters flood in+ thư gửi đến tới tấp
– (y học) bị chảy máu dạ con
!to be flooded out
– phải rời khỏi nhà vì lụt lội

Thuật ngữ liên quan tới floods

Tóm lại nội dung ý nghĩa của floods trong tiếng Anh

floods có nghĩa là: flood /flood/* danh từ- lũ, lụt, nạn lụt=the Flood; Noah’s Flood+ nạn Hồng thuỷ- dòng cuồn cuộn; sự tuôn ra, sự chảy tràn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=floods of rain+ mưa như trút nước=a flood of tears+ nước mắt giàn giụa=a flood of words+ lời nói thao thao bất tuyệt- nước triều lên ((cũng) flood-tide)- (thơ ca) sông, suối biển=flood and field+ niển và đất- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) flood-light* ngoại động từ- làm lụt, làm ngập, làm ngập nước- làm tràn đầy, làm tràn ngập=to be flooded with light+ tràn ngập ánh sáng=to be flooded with invitention+ được mời tới tấp* nội động từ- ((thường) + in) ùa tới, tràn tới, đến tới tấp=letters flood in+ thư gửi đến tới tấp- (y học) bị chảy máu dạ con!to be flooded out- phải rời khỏi nhà vì lụt lội

Đây là cách dùng floods tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ floods tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

flood /flood/* danh từ- lũ tiếng Anh là gì?
lụt tiếng Anh là gì?
nạn lụt=the Flood tiếng Anh là gì?
Noah’s Flood+ nạn Hồng thuỷ- dòng cuồn cuộn tiếng Anh là gì?
sự tuôn ra tiếng Anh là gì?
sự chảy tràn ra ((nghĩa đen) & tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng))=floods of rain+ mưa như trút nước=a flood of tears+ nước mắt giàn giụa=a flood of words+ lời nói thao thao bất tuyệt- nước triều lên ((cũng) flood-tide)- (thơ ca) sông tiếng Anh là gì?
suối biển=flood and field+ niển và đất- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) tiếng Anh là gì?
(như) flood-light* ngoại động từ- làm lụt tiếng Anh là gì?
làm ngập tiếng Anh là gì?
làm ngập nước- làm tràn đầy tiếng Anh là gì?
làm tràn ngập=to be flooded with light+ tràn ngập ánh sáng=to be flooded with invitention+ được mời tới tấp* nội động từ- ((thường) + in) ùa tới tiếng Anh là gì?
tràn tới tiếng Anh là gì?
đến tới tấp=letters flood in+ thư gửi đến tới tấp- (y học) bị chảy máu dạ con!to be flooded out- phải rời khỏi nhà vì lụt lội

Source: https://hannysport.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986.989.626