cheek là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt
Đang xem : Cheek là gì
Tìm

cheek
*

cheek /tʃi:k/
danh từa rosy cheek: má hồng sự táo tợn, sự cả gan; thói trơ tráo, tính không biết xấu hổto have a cheek to do something: táo tợn làm việc gì, mặt dạn mày dày làm việc gìwhat cheek!: đồ không biết xấu hổ! lời nói láo xược, lời nói vô lễno more of your cheek!: im ngay cái lối ăn nói láo xược ấy đi!; hỗn vừa chứ! thanh má, thanh đứng (của khung cửa) (số nhiều) má (kìm, ròng rọc, êtô)cheek by jowl vai kề vai; thân thiết với nhau, tớ tớ mình mình, mày mày tao taoto one”s own cheek cho riêng mình không chia xẻ với ai cảto speak with (to have) one”s tongue in one”s cheek không thành thật, giả dối chế nhạo, nhạo báng

Bạn đang đọc: cheek là gì

ngoại động từ láo xược với (ai), hỗn xược với (ai)

*
đường trượt
guốc phanh
hàmcheek teeth : răng hàm
hòm khuôn trung gian
mặt bên
tấm bên
tấm ngăn
tường bên
váchLĩnh vực : cơ khí và khu công trình
tấm vách
thanh máLĩnh vực : hóa học và vật tư
vách mạchcheek valve
van chặncheek valve
van kiểm tracheek wall
tường bêncrank cheek
má khuỷucrank cheek
má trục ( khuỷu ) crank cheek
vai trục khuỷugrip cheek
má kẹpgrip cheek
má kìm
gò má

 hàm

o má ( kìm, êtô )
o ( địa chất ) vách mạch

Xem thêm: impudence, impertinence, buttock, boldness, nerve, brass, face

Xem thêm : To Keep Track Là Gì – Keep / Lose Track Of Somebody / Something
Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

cheek

Từ điển Collocation

cheek noun

1 part of the face

ADJ. flushed, hot | cool | smooth, soft | ashen, pale, pallid, pasty | blushing, pink, rosy, scarlet | sunken His red-rimmed eyes and sunken cheeks betrayed his lack of sleep. | hamster/hamster-like, plump | unshaven | tear-stained, wet Her cheeks were wet with tears.

VERB + CHEEK brush, dab (at), stroke, touch She dabbed at her cheeks with a handkerchief. | kiss, peck | give (sb), proffer She proffered her cheek to kiss.

CHEEK + VERB blaze, burn, flame, grow hot, redden He felt his cheeks burning with shame.

PREP. across sb”s/the ~ She gave him a sharp slap across his cheek. | against sb”s ~ She laid her cheek against his. | down sb”s ~ A tear slid down her cheek. | in sb”s ~s She had a healthy bloom in her cheeks. | on sb”s/the ~ He kissed his mother on both cheeks and got on the train.

PHRASES bring the colour (back) to your cheeks, the colour floods/rises/rushes to your cheeks The colour flooded to his cheeks when he realized he was being watched. | a kiss/peck on the cheek She gave him a peck on the cheek and said goodbye.

2 lack of respect

ADJ. awful, bare-faced, colossal It”s an awful cheek, the way he keeps asking you to lend him money. | bleeding (taboo), bloody (taboo), damned

VERB + CHEEK have He”s got a cheek, making you wait outside his office.

PHRASES Of all the cheek!/What (a) cheek! He asked you for money? Of all the cheek!

Từ điển WordNet

n .
either side of the face below the eyesan impudent statement ; impudence, impertinenceeither of the two large fleshy masses of muscular tissue that form the human rump ; buttockimpudent aggressiveness ; boldness, nerve, brass, face
I couldn ” t believe her boldness
he had the effrontery to question my honesty
v .

speak impudently to

Xem thêm : Cách Nạp Tiền Pubg Mobile Vng, Cách Nạp Tiền Vào Pubg Mobile Vng

English Idioms Dictionary

sharp reply, sarcasm, lip “ When I called Mom a crab, she said, “ ” No more of your cheek ! ” ” ”

English Synonym and Antonym Dictionary

cheeks|cheeked|cheeking
syn.: boldness brass buttock face impertinence impudence nerve

Source: https://hannysport.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986.989.626